Utvikling, produksjon og salg av Sundt Elektriske Gulvsager. Imøtekommer kravene fra det Europeiske og internasjonale markedet (CE). Produseres i.h.t. ISO 9001.
Ferdigstilling av sagene foretas nå av
M-Industri AS

Fullstendig oversikt over våre produkter

>> Til produktsiden

Har du spørsmål vedrørende våre sager?

>> Kontakt oss